भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1223 1212 11
D 10 10 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1204 511 28 665
D 10 2 0 8
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 8 5 0 3
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1209 1110 0 99
D 10 10 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1110 1110 0
D 10 10 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 102
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank NANDNK8055, AZAMGARH 107 107 0 107 32 1 74 0 0 0 0 107 0 54 0 53 54 54 0 53
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank BUDHAK8066, AZAMGARH 48 48 0 48 21 0 27 0 0 0 0 48 0 30 0 18 30 30 0 18
आजमगढ बूढ़नपुर State Bank of India AKSHAIBAT, AZAMGARH 17 17 0 17 3 0 14 0 0 0 0 17 0 3 0 14 3 3 0 14
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA BASTIBHUJAWAL, AZAMGARH 174 169 5 167 29 0 138 2 0 0 2 167 0 161 0 6 161 161 0 8
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA BADSARAKHALSA, AZAMGARH 138 138 0 138 60 12 66 0 0 0 0 138 0 136 0 2 136 136 0 2
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA SHAHPUR, AZAMGARH 55 55 0 55 28 0 27 0 0 0 0 55 0 53 0 2 53 53 0 2
आजमगढ बूढ़नपुर Bank of Baroda KATKA, AMBEDKARNAGAR 10 10 0 10 4 0 6 0 0 0 0 10 0 8 0 2 8 8 0 2
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank GOPLAK8037, AZAMGARH 90 90 0 89 51 4 34 1 0 0 1 89 0 89 0 0 89 89 0 1
आजमगढ बूढ़नपुर U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. BOODHANPUR, AZAMGARH 61 61 0 61 48 7 6 0 0 0 0 61 0 60 0 1 60 60 0 1
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA KOELSA, AZAMGARH 78 77 1 77 38 0 39 0 0 0 0 77 0 76 0 1 76 76 0 1
आजमगढ बूढ़नपुर Azamgarh District Cooperative Bank Ltd Kaptanganj, AZAMGARH 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA NOORUDDINPUR, AZAMGARH 16 16 0 16 4 0 12 0 0 0 0 16 0 16 0 0 16 16 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank GOVIND SAHEB, AMBEDKARNAGAR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर HDFC BANK LTD Faizabad, AYODHYA 7 7 0 4 1 0 3 3 3 0 0 4 3 7 0 0 7 7 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA CAPTAINGANJ-MAINMARKET, AZAMGARH 26 26 0 26 12 0 14 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 26 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank MAHARK8004, AZAMGARH 7 7 0 7 1 0 6 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर State Bank of India BANSDEONAGAR, AZAMGARH 6 6 0 6 5 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA PARSURAMPUR, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर State Bank of India PHULPUR(DISTT AZAMGARH), AZAMGARH 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA LOHRA, AZAMGARH 50 50 0 49 5 0 44 1 1 0 0 49 1 50 0 0 50 50 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA SAHDEOGANJ, AZAMGARH 6 6 0 6 3 0 3 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA UKRAURA, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर CANARA BANK SHAHGANJ, JAUNPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर PUNJAB NATIONAL BANK Atraulia, AZAMGARH 7 7 0 7 3 0 4 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank KATKANOORPUR KALAN, AMBEDKARNAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank KAURIK8039, AZAMGARH 26 26 0 26 15 0 11 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 26 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank DHARMK8071, AZAMGARH 51 51 0 51 0 0 51 0 0 0 0 51 0 51 0 0 51 51 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank DURWAK8029, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA MAHUWAR, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर PUNJAB NATIONAL BANK Gahaji, AZAMGARH 4 3 1 3 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA SUKKHIPURPHULWARIA, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA BANSGAON, AZAMGARH 29 29 0 29 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 29 29 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Azamgarh District Cooperative Bank Ltd City Branch Chowk, AZAMGARH 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA BARHYA, AZAMGARH 14 14 0 14 11 0 3 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 14 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर CENTRAL BANK OF INDIA AZAMGARH, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA ATRAITH, AZAMGARH 7 7 0 7 1 0 6 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA ANWARGANJ, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank MANJHK8036, AZAMGARH 4 4 0 4 3 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank MADIYK8040, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Azamgarh District Cooperative Bank Ltd Budhanpur, AZAMGARH 19 19 0 19 3 0 16 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank MANDUK8058, AZAMGARH 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर PUNJAB NATIONAL BANK Shahganj, JAUNPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Baroda U.P Bank TAHBAK8010, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Indian Bank SIKURDIPUR, AZAMGARH 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 18 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर HDFC BANK LTD Gonda, GONDA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर State Bank of India ATRAULIA, AZAMGARH 20 20 0 20 18 2 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Bank of Baroda RAGHUPUR, AZAMGARH 5 5 0 5 4 1 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA KHAJURIDHANEJPATTI, AZAMGARH 40 40 0 40 32 0 8 0 0 0 0 40 0 40 0 0 40 40 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर CANARA BANK SARAIMEER, AZAMGARH 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Azamgarh District Cooperative Bank Ltd Atrauliya, AZAMGARH 10 10 0 10 4 0 6 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Axis Bank Azamgarh, AZAMGARH 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर PUNJAB NATIONAL BANK Kaptanganj, AZAMGARH 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर UNION BANK OF INDIA AHRAULA, AZAMGARH 22 22 0 22 1 0 21 0 0 0 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
आजमगढ बूढ़नपुर Indian Bank KOTWA JALALPUR, AZAMGARH 16 13 3 13 5 0 8 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow