भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 1242 1231 11
D 5 5 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1219 1159 11 49
D 4 3 1 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 12 9 2 1
D 1 0 0 1
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 1228 1228 0 0
D 4 4 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 1228 1196 32
D 4 0 4
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 33
D 5
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank BAKERGANJ, AYODHYA 116 116 0 116 115 1 0 0 0 0 0 116 0 116 0 0 116 111 5 5
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA GOSAINGANJ, AYODHYA 78 78 0 78 76 2 0 0 0 0 0 78 0 78 0 0 78 73 5 5
अयोध्या सदर Bank of Baroda ARVAT, AYODHYA 112 112 0 112 112 0 0 0 0 0 0 112 0 112 0 0 112 108 4 4
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA KURHAKESHAVPUR, AYODHYA 29 28 1 27 25 2 0 1 1 0 0 27 1 28 0 0 28 25 3 3
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank JALALUDDIN NAGER, AYODHYA 38 38 0 38 34 0 4 0 0 0 0 38 0 38 0 0 38 35 3 3
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA DABHASEMAR, AYODHYA 31 31 0 31 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31 0 0 31 29 2 2
अयोध्या सदर Bank of Baroda PURABAZAR, AYODHYA 36 36 0 36 18 0 18 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 34 2 2
अयोध्या सदर Bank of Baroda GOSAINGANJ, AYODHYA 65 65 0 65 65 0 0 0 0 0 0 65 0 65 0 0 65 64 1 1
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank SHANTIPUR, AYODHYA 166 166 0 166 150 2 14 0 0 0 0 166 0 166 0 0 166 165 1 1
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank PALIA LOHANI, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA FAIZABAD, AYODHYA 9 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9 8 1 1
अयोध्या सदर ICICI Bank KASIYA, KUSHINAGAR 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
अयोध्या सदर U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. FAIZABAD, AYODHYA 45 45 0 45 44 1 0 0 0 0 0 45 0 45 0 0 45 44 1 1
अयोध्या सदर PUNJAB NATIONAL BANK GOSAINGANJ, AYODHYA 14 14 0 14 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 0 0 14 13 1 1
अयोध्या सदर HDFC BANK LTD Faizabad, AYODHYA 14 14 0 8 7 0 1 6 5 1 0 8 5 13 0 0 13 12 1 1
अयोध्या सदर Bank of Baroda DEOKALI, FAIZABAD, AYODHYA 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 4 1 1
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank AMSIN, AYODHYA 32 32 0 32 30 0 2 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 32 0 0
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA KUSHMAHA, AYODHYA 21 21 0 21 20 1 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0 21 21 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank RANIWAN, AMBEDKARNAGAR 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda BHADARSA BAZAR, AYODHYA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर PUNJAB NATIONAL BANK UTRETHU, AMBEDKARNAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank RBN GOSAIN GANJ, AYODHYA 31 29 2 29 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29 0 0 29 29 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda TOROMAFI, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर Faizabad District Cooperative Bank Ltd GOSHAINGANJ, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर PUNJAB NATIONAL BANK RAMPUR BHAGAN, AYODHYA 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर State Bank of India GOSAINGANJ, AYODHYA 5 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank KHAPRAILA BAZAR, AYODHYA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank TIKRI, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर State Bank of India TARUN, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA AYODHYA, AYODHYA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर Indian Bank DEOKHALI B.K.HOMEO COLLEGE, AYODHYA 7 7 0 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank MEHBOOBGANJ, AYODHYA 16 16 0 15 10 0 5 1 1 0 0 15 1 16 0 0 16 16 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank ETC-MASODHA, AYODHYA 9 7 2 7 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank HANUMAT NAGER, AYODHYA 26 25 1 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda RAMPUR BAGNA, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर State Bank of India PURA BAZAR FAIZABAD, AYODHYA 20 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 20 20 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank MAUSHIVALA, AYODHYA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
अयोध्या सदर State Bank of India NAGHARA, AMBEDKARNAGAR 6 6 0 6 5 1 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
अयोध्या सदर HDFC BANK LTD Allahabad, PRAYAGRAJ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर PUNJAB NATIONAL BANK RANOPALI, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda MAYABAZAR, AYODHYA 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0
अयोध्या सदर State Bank of India FAIZABAD, AYODHYA 19 19 0 19 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0 19 19 0 0
अयोध्या सदर UNION BANK OF INDIA FAIZABAD, AYODHYA 3 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda MAHUWARI, AMBEDKARNAGAR 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
अयोध्या सदर PUNJAB NATIONAL BANK AFDA, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda ARIYA, AMBEDKARNAGAR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर CENTRAL BANK OF INDIA TARUN, AYODHYA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank RASOOLABAD, AYODHYA 127 127 0 127 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127 0 0 127 127 0 0
अयोध्या सदर Indian Bank MANASNAGAR, FAIZABAD, AYODHYA 21 16 5 16 15 1 0 0 0 0 0 16 0 16 0 0 16 16 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda ANJANA, AYODHYA 18 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 18 0 0
अयोध्या सदर CENTRAL BANK OF INDIA GOSAIGANJ, AYODHYA 10 10 0 9 9 0 0 1 0 1 0 9 0 9 0 0 9 9 0 0
अयोध्या सदर Bank of Baroda MASUDHA, AYODHYA 27 27 0 27 23 0 4 0 0 0 0 27 0 27 0 0 27 27 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank MUBARAKGANJ, AYODHYA 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
अयोध्या सदर Baroda U.P Bank USROO, AYODHYA 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
अयोध्या सदर State Bank of India MOTINAGAR, AYODHYA 21 21 0 20 20 0 0 1 1 0 0 20 1 21 0 0 21 21 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow