Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी सर्वे ग्रामगलत फसली ग्रामरूपांतरण ग्रामवर्तमान ग्रामRTK ग्रामRI to DMDM to SDMSDM Unlockअवशेष
1 सोनभद्र ओबरा 121 13 0 1 107 107 107 107 107 0
2 सोनभद्र घोरावल 336 21 0 0 315 315 315 315 315 0
3 सोनभद्र दुद्धी 306 28 0 0 278 277 277 277 277 1
4 सोनभद्र राबर्टसगंज 684 38 1 0 646 640 640 640 640 6
कुल योग 1447 100 1 1 1346 1339 1339 1339 1339 7