Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी सर्वे ग्रामगलत फसली ग्रामरूपांतरण ग्रामवर्तमान ग्रामRTK ग्रामRI to DMDM to SDMSDM Unlockअवशेष
1 उन्नाव उन्नाव 311 10 0 0 301 301 299 299 299 2
2 उन्नाव पुरवा 278 0 0 3 275 275 275 275 275 0
3 उन्नाव बांगरमऊ 221 13 0 10 198 198 198 198 198 0
4 उन्नाव बीघापुर 313 16 1 5 292 291 291 291 291 1
5 उन्नाव सफीपुर 180 41 2 5 134 131 131 131 131 3
6 उन्नाव हसनगंज 518 3 1 2 513 512 512 512 512 1
कुल योग 1821 83 4 25 1713 1708 1706 1706 1706 7