Body

क्र.सं.जनपदतहसील राजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी सर्वे ग्रामगलत फसली ग्रामरूपांतरण ग्रामवर्तमान ग्रामRTK ग्रामRI to DMDM to SDMSDM Unlockअवशेष
1 आगरा आगरा 165 0 0 0 165 165 165 165 165 0
2 आगरा एत्मादपुर 123 0 1 0 123 121 121 121 121 2
3 आगरा किरावली 180 0 0 0 180 180 180 180 180 0
4 आगरा खेरागढ़ 156 4 0 0 152 152 152 152 152 0
5 आगरा फतेहाबाद 166 2 1 1 163 161 161 161 161 2
6 आगरा बाह 214 0 0 0 214 214 214 214 214 0
कुल योग 1004 6 2 1 997 993 993 993 993 4