Body

क्र.सं. जनपदराजस्व ग्राम खतौनीचकबंदी एवं सर्वे ग्रामगलत फसली ग्रामरूपांतरण ग्रामवर्तमान ग्रामRTK ग्रामRI to DMDM to SDMSDM Unlockप्रतिशतअवशेष
1 बहराइच 1392 29 0 8 1355 1343 1305 1283 1283 94.69 72
कुल योग 1392 29 0 8 1355 1343 1305 1283 1283 72