भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 18300931202400359147 कुन्जलपुर 00334 रूद्र प्रताप सिंह 447 439000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-03-2024 03-04-2024
2 18300931202400349147 बक्सरा आज्ञाराम 00060, 00109 राकेश कुमार 1350, 660 96000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-03-2024 03-04-2024
3 18300931202400329147 धुनाही, मधुपुर 00035, 00038, 00145, 00147 बासदेव, बासुदेव 10, 112, 113, 289, 460, 678, 75, 8 161000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-03-2024 03-04-2024
4 18300931202400269147 बन्दरहा, भिटौरा 00023, 00131, 00347 उदयप्रताप सिंह, उदय प्रताप सिंह 1887, 569मि., 581, 583, 584, 597 81000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 12-03-2024
5 18300931202400259147 झिलाही, नरेन्द्र पुर 00010 भुवनचन्द्र, भुवन चन्‍द्र 17, 232, 61 309000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 12-03-2024
6 18300931202400249147 ज्ञानीपुर रामप्रसाद 00195, 00314, 00434, 00438, 00441 सन्तराम 261ख, 261मि. 146000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 12-03-2024
7 18300931202400239147 भिटौरा 00068, 01703 अर्पित सिंह 1548, 610 307000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 12-03-2024
8 18300931202400229147 भिटौरा 01199 नेब्बूलाल 722 100000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 12-03-2024
9 18300931202400199147 बक्सरा आज्ञाराम 00162, 00248, 00542, 00680 बृजेश कुमार 1150, 1162, 1164, 1474ख 221000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-03-2024 12-03-2024
10 18300931202400169147 खेसरी 00067 सियाराम 12 57000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 15-01-2024
11 18300931202400149147 बन्दरहा 00059 गिरजेश कुमार बाबा 903 143000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 16-01-2024
12 18300931202400139147 मरौचा 00181, 00182 वेदप्रकाश त्रिपाठी 168, 20, 262, 86ख, 88ख, 90क, 91ख 132000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 16-01-2024
13 18300931202400129147 बक्सरा आज्ञाराम 00336, 00511 रंजीत कुमार 1160मि., 1180 117000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 13-01-2024
14 18300931202400119147 अम्बरपुर 00201, 00202, 00203, 00209 रामगनेश, राम गनेश 409, 422, 423, 424, 425, 435 79000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 13-01-2024
15 18300931202400109147 बक्सरा आज्ञाराम 00106 गंगा प्रसाद 1005 597000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 13-01-2024
16 18300931202400099147 मधुपुर 00058, 00105, 00106 मोती लाल 16., 43, 5च, 94 171000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 17-01-2024
17 18300931202400089147 धुसवा खास 00498, 01354, 01437 संजय कुमार 1761, 1836, 2571 74000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 13-01-2024
18 18300931202400079147 ज्ञानीपुर रामप्रसाद 00109, 00252 तिलकराम 473, 575, 601, 603 176000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 15-01-2024
19 18300931202400049147 मिजर्ापुर रामनाथ, रामपुर 00091, 00145 दुर्गेश कुमार, दुर्गेश तिवारी 208मि., 61मि 169000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 16-01-2024
20 18300931202400029147 बक्सरा आज्ञाराम 00012 वकील खाँ 1408 133000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 13-01-2024
21 18300931202400019147 नरायनपुर ग्रिन्ट 00324 जयचन्द्र, रामदुलारे 451 88000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 13-01-2024
22 18300931202300799147 बन्दरहा 00059 श्रीमती लखराजी 903 143000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-01-2024 16-01-2024
23 18300931202300899147 बक्सरा आज्ञाराम 00421 अजय कुमार 1209 132000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
24 18300931202300889147 कटहर, नरायनपुर ग्रिन्ट 00081, 00395, 00439 रामफेर 517, 523, 524, 526, 528, 529, 530, 664, 695ख, 734 158000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
25 18300931202300879147 बासुदेवपुर ग्रंट, शीतलगंज ग्रन्ट 00503, 00715 सन्तोष कुमार 314, 315, 317क, 378मि, 888 585000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
26 18300931202300869147 धुसवा खास 00230 भगवान प्रसाद 1804, 2756 58000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
27 18300931202300859147 कुन्जलपुर 00223 राजबीर सिंह 457, 892क, 901 246000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
28 18300931202300849147 तेन्दुवा कलां 00067, 00141 शेर सिंह 183मि, 291, 61, 62, 81मि 119000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
29 18300931202300839147 धुसवा खास 00052, 00460, 01495, 01554 नरेन्‍द्र बहादुर सिंह 2107, 2160, 2184, 2193, 2218, 2462, 2538 218000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
30 18300931202300829147 गोहन्ना, तेन्दुवा कलां 00181, 00183 रतिराम , रतीराम, श्यामकली 151, 160, 192, 199, 218 198000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
31 18300931202300819147 चांदपुर दुगर्ा 00142, 00144 ओमप्रकाश 175/1, 309/1, 322ग, 322घ, 325ख, 326ग, 336ख 76000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
32 18300931202300789147 भिटौरा 01685 राधेश्‍याम 2488, 2588, 3554 118000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
33 18300931202300779147 अशरफपुर, जैदवा 00121, 00254 माधौ 218, 26 96000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-10-2023 13-10-2023
34 18300931202300769147 भिटौरा 00188 कालिका प्रसाद 3081, 3108 295000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
35 18300931202300759147 भिटौरा 00007, 01380, 01383, 01412, 01413, 01414 अभय कुमार सिंह 1045मि., 1083, 1168ग, 1210, 1211, 1255, 1288, 1289, 1290, 1292ख, 1294क, 1296, 199, 202, 2111ख, 2112ख, 2168ख, 2426, 302क, 304ख, 3427ख, 3471, 3479, 3480, 3548मि, 789क, 791क, 867ख, 973मि. 202000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
36 18300931202300749147 ऐलनपुर ग्रन्ट 00811, 00815 देशराज 1434, 1435क, 1436क, 1462, 1464क, 1465, 1466क, 1469क, 1471 83000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
37 18300931202300739147 बैरीपुर रामनाथ 00023 अशोक कु मार 413, 813, 850 94000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
38 18300931202300729147 गोहन्ना 00340 रामबहादुर 153मि. 169000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
39 18300931202300709147 बक्सरा आज्ञाराम 00012 वकील खाँ 1408 133000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
40 18300931202300699147 किशुन दास पुर 00161 रामजग 365 147000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 31-05-2023 13-10-2023
41 18300931202300689147 भिटौरा 00007, 01380, 01383, 01412, 01413, 01414 अभय कुमार सिंह 1045मि., 1083, 1168ग, 1210, 1211, 1255, 1288, 1289, 1290, 1292ख, 1294क, 1296, 199, 202, 2111ख, 2112ख, 2168ख, 2426, 302क, 304ख, 3427ख, 3471, 3479, 3480, 3548मि, 789क, 791क, 867ख, 973मि. 202000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-05-2023 13-10-2023
42 18300931202300679147 बक्सरा आज्ञाराम 00414, 00549 रामविलास 1197, 1321 205000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
43 18300931202300669147 बक्सरा आज्ञाराम 00515, 00624 श्यामसुन्दर, श्याम सुन्दर 1016, 911, 912ख 201000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
44 18300931202300659147 भिटौरा 00186 कपिलदेव 463, 583 279000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
45 18300931202300649147 भिटौरा 00449 कृष्णकुमार 3128, 3146, 3166, 3191, 3761 165000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
46 18300931202300629147 सिसवा 00052, 00164 रामभवन, राम भवन 370, 48ग 61000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
47 18300931202300619147 मऊ 00097 प्रमोद कुमार 238अ, 238ब 69000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
48 18300931202300609147 गोहन्ना 00199 रमा कान्त तिवारी 125 122000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
49 18300931202300579147 महुली खोरी 00058 इन्द्रपाल सिंह 570, 571, 574, 581, 587, 745, 746, 747, 750, 751, 752, 753, 756, 767, 769, 774 297000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
50 18300931202300569147 बक्सरा आज्ञाराम 00503, 00549, 00658 भानु प्रकाश , भानु प्रकाश व राम आशीष 1179, 1321, 863मि. 364000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
51 18300931202300559147 चांदपुर दुगर्ा 00052, 00138 लल्लन 173ख, 183मि. 196000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
52 18300931202300549147 बक्सरा आज्ञाराम 00464 रामअवध 323 72000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
53 18300931202300539147 बक्सरा आज्ञाराम 00120, 00566 सुरेश, सुरेश कुमार 563, 625, 645, 653, 728, 734, 751 155000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
54 18300931202300529147 अम्बरपुर, भिटौरा 00201, 00202, 00203, 00209, 01281 रामशकर, रामशंकर, राम शंकर 3563, 409, 422, 423, 424, 425, 435 122000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
55 18300931202300519147 भिटौरा 00876, 00880 जुनैद अहमद 1284, 1325 119000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
56 18300931202300489147 बन्दरहा, भिटौरा 00237, 00238, 00952, 00953 रमेश्वर प्रसाद, रमेसर 1882, 1883, 1884, 555, 605, 608, 629 297000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
57 18300931202300479147 किशुन दास पुर 00034, 00206, 00208 राजेश कुमार 127, 19, 195मि, 241मि, 249घ, 250, 255मि, 270मि, 489ग, 97ख 132000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-05-2023 13-10-2023
58 18300931202300459147 पटीठ 00140 नर सिंह बहादुर सिंह 752 81000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
59 18300931202300449147 बक्सरा आज्ञाराम 00368, 00671, 00673 इसहाक, मो. इसहाक, मो.इसहाक 713, 714, 986 84000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
60 18300931202300439147 भिटौरा 00579 गयादीन 2953, 3005, 3394 240000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
61 18300931202300429147 बखरौली 00092 जोखू 141, 16, 20 105000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
62 18300931202300419147 नरायनपुर ग्रिन्ट 00293, 00369 श्रीमती प्रभावती 604, 629 67000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
63 18300931202300409147 धुसवा खास 00259, 00260, 00261 चन्द्रभूषण 1044, 1045, 1088, 1137 93000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
64 18300931202300399147 पटीठ 00161 संजीव कुमार 381 84000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
65 18300931202300369147 अम्बरपुर, खेसरी 00090, 00286 सन्तराम, सन्त राम 3, 39 84000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
66 18300931202300359147 नरायनपुर ग्रिन्ट 00040, 00160, 00272, 00340, 00391 श्रीमतीशोभावती, श्रीमती शोभावती 107, 167, 177, 2ग, 336, 337, 338, 339, 347, 348, 355ख, 356, 4, 426, 427, 429ख, 6, 8, 98 169000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
67 18300931202300349147 पिकौरा बुजुर्ग 00060, 00150, 00153, 00154 राजीव कुमार, राजीव कुमार 118ख, 279, 46, 49 136000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
68 18300931202300339147 राधानगर 00230 श्रीमती रीता देवी 42ङ 160000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
69 18300931202300329147 बन्दरहा, भिटौरा 00249, 00272 गुरदीप कुमार 1451, 1491, 1517, 483 44000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
70 18300931202300319147 धुनाही, पूरेसीर 00001, 00026 चन्द्र प्रकाश 197खमि, 68 364000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
71 18300931202300299147 अम्बरपुर 00077, 00096, 00097 नान्हू प्रसाद, नान्हूराम 142, 292मि., 315, 634, 636 113000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
72 18300931202300289147 महेवा नानकार 00366, 00370, 00381 सर्वजीत 176ङ, 558, 614ख, 624, 627, 645 134000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
73 18300931202300279147 बक्सरा आज्ञाराम 00002, 00007 अब्दुल इरफान खां 1217मि., 1219, 1406, 1427, 1432 504000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
74 18300931202300259147 भिटौरा 00256 गुरूमिलन 1892, 2319 215000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
75 18300931202300239147 बक्सरा आज्ञाराम 00433, 00434 राधेश्याम 107, 108, 761, 762 66000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
76 18300931202300229147 अम्बरपुर 00360 धनाराम 676मि. 44000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
77 18300931202300219147 बक्सरा आज्ञाराम 00104, 00105 कुंवर चन्द्र शुक्ला 1248, 1256 306000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
78 18300931202300199147 कुन्जलपुर 00059 समिरता 167 158000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
79 18300931202300169147 भिटौरा 00726 श्रीमती कुसुम रानी 2727, 2800 130000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
80 18300931202300159147 बक्सरा आज्ञाराम 00493 शिवकु मार उर्फ नानमून 154, 287, 288, 303 58000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
81 18300931202300139147 बेल भरिया, लमती उकरहवा 00155, 00190, 00253, 00254 शेषराम 240., 286, 71, 79, 90 404000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
82 18300931202300109147 बन्दरहा 00217 मो.हैदर खां 404, 405, 406, 407 293000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
83 18300931202300099147 भिटौरा 00675 बिन्देश्वरी प्रसाद 3689 210000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
84 18300931202300089147 बक्सरा आज्ञाराम 00246 प्रेमनरायन 195मि., 91 198000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
85 18300931202300079147 कटहर 00385 रामनेवास 466 292000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
86 18300931202300069147 किशुन दास पुर 00161 रामजग 365 147000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
87 18300931202300059147 पेरी पोखर 00137 राकेश कुमार 156, 344क, 543ख, 550, 637 147000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
88 18300931202300049147 अमवामाफी 00034, 00044, 00169, 00315, 00334, 00340 श्रीमती धनपती, श्रीमती राजपती 189, 193, 195, 374, 409, 418, 458, 465, 466/721, 524, 527ख, 567 430000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
89 18300931202300039147 बक्सरा आज्ञाराम 00433, 00434 राधेश्याम 107, 108, 761, 762 66000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
90 18300931202300029147 धर्मपुर, बैरीपुर रामनाथ 00056, 00192, 00489 तुलसीराम 378, 39च, 724 210000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
91 18300931202300019147 भिटौरा 00930, 01766 बृजनन्नदनसिंह 2495, 2654 124000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 12-04-2023 13-10-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow