भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड (बंधक)
# आवेदन संख्या ग्राम खाता संख्या खातेदार गाटा संख्या बंधक राशि बंधक का उद्देश्य आवेदन की तिथि खतौनी में बंधक की तिथि खतौनी में बंधक-मुक्ति की तिथि
1 183009312024002718893 कोल्हई गरीब 00120, 00445 मो.स्वाले, मो. स्वालेह 1469, 1471 258000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-04-2024
2 183009312024002618893 कूकनगर ग्रान्ट पूर्बी, केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी 00376, 00958, 00972, 01126, 01682, 01951 राम सूरत 3800, 3845, 3986, 4371, 4451, 4580, 4581, 4595, 4732, 4738 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-04-2024
3 183009312024002518893 बभनी खुर्द 00029, 00036, 00063 भगवत परमानन्द 12, 122, 18क, 24, 31 765000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-04-2024
4 183009312024002418893 पिपरा इस्माइल 00101 दलपतराम 918, 923, 931/1039, 931मि 999850.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-04-2024
5 183009312024002318893 रेड़वलिया 00001, 00005 जहीरआलम, जहीर आलम 12, 9 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 06-04-2024
6 183009312024002118893 चाँदपुर 00017 श्रीमती कविता 122 600000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
7 183009312024002018893 पूरे सीर 00101 विजय बहादुर सिह 75 251850.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
8 183009312024001918893 परानपुर 00047 श्रीमती सुघरा 113 198000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
9 183009312024001818893 केशवनगर ग्रान्ट पूर्बी 01424 रामदास 3162, 3464, 3678, 3810 233000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 28-03-2024
10 183009312024001718893 सीताराम पुर ग 00232, 00680 दुक्खी, दुखी 1528, 1709 464000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
11 183009312024001618893 खरही भारी 00089, 00090, 00091, 00142 जीतेन्‍द्र प्रताप सिंह 1, 181, 250, 46 199000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
12 183009312024001518893 खरही भारी 00089, 00090, 00091, 00142 आशुतोष सिंह 1, 181, 250, 46 199000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
13 183009312024001418893 खरही भारी 00089, 00090, 00091, 00142 सुरेन्‍द्र प्रताप सिंह, सूरेन्‍द्र प्रताप सिंह 1, 181, 250, 46 199000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
14 183009312024001318893 पिपरा इस्माइल 00290 रामदुलारे 183, 29 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
15 183009312024001218893 रसूल पुर खान 00029 आशाराम 633, 634, 659 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-03-2024 12-03-2024
16 183009312024001118893 बभन जोत 00135, 00275, 00276, 00312, 00330 दिनेश 544, 546, 554, 567, 631, 701, 704/758, 718, 737 178000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-02-2024 12-03-2024
17 183009312024000918893 मुबारकपुर ग्रिन्ट, सेहरी हरदौ 00140, 00235 मो.हलीम 241, 434, 552 265000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-02-2024 12-03-2024
18 183009312024001018893 तरकुलहवा, पिपरा इस्माइल 00018, 00383 आस मो., श्रीमती किताबुननिशा 18, 276 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 04-02-2024 12-03-2024
19 183009312024000818893 मुबारकपुर ग्रिन्ट 00268 राम औतार 740मि. 268000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 19-01-2024 12-03-2024
20 183009312024000718893 अल्लीपुर, इटवा खुर्द 00054, 00181 पवन कुमार, पवन कुमार मिश्र 324, 641 1000000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 19-01-2024 12-03-2024
21 183009312024000618893 केशवनगर ग्रान्ट पूर्बी 00217, 00223 केशवराम 105, 112, 554 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 28-03-2024
22 183009312024000418893 केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी 00863, 01916 राम प्रकाश 1531, 2104 183000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 12-03-2024
23 183009312024000218893 निपनिया, बकवादरगाह, भावपुर, मधईपुर 00043, 00061, 00097, 00121, 00136 ओमप्रकाश सिह, ओमप्रकाशसिंह, ओम प्रकाश सिंह, ओम प्रकाश सिंह, ओंमप्रकाशसिंह 1, 102मि, 156, 18, 2, 202, 56, 7, 73, 92ख 1000000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 12-03-2024
24 183009312024000118893 नरहरपुर 00108 किसलावती 303 164850.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 01-01-2024 12-03-2024
25 183009312023010018893 केशवनगर ग्रान्ट पूर्बी 00766 मुबारक अली 272, 345 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-12-2023 28-03-2024
26 183009312023009918893 खरही भारी 00010 मंगनू सिंह 338 254000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-12-2023 12-03-2024
27 183009312023009818893 गौरा बुजुर्ग, चाँदपुर, राघवपुर, सेहरी हरदौ 00043, 00053, 00067, 00095, 00099, 00166 जगराम, श्रीमती राजपती 218, 239, 300, 35, 53, 9 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-12-2023 12-03-2024
28 183009312023009718893 बस्ती खास, हाजी जोत 00160, 00476 जवाहर लाल, जवाहिरलाल 1334, 582, 673 702000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 27-12-2023 12-03-2024
29 183009312023009518893 खोंझवा 00017 दिलीप कुमार 485मि 353000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-12-2023 12-03-2024
30 183009312023009418893 रसूल पुर खान 00109 झिनकान 41 104000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 12-03-2024
31 183009312023009318893 दौलतपुर माफी, मल्हीपुर 00080, 00089 अशोक कुमार 104, 516, 527 107000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 12-03-2024
32 183009312023009218893 चाँदपुर 00154 अशोक कुमार, राजेश कुमार 445 64000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 12-03-2024
33 183009312023009118893 फरेन्दा खुर्द 00093 राम लक्ष्मन 92 35000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 12-03-2024
34 183009312023009018893 रसूल पुर खान 00176 पिरयंका 290 99000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 12-03-2024
35 183009312023008918893 अलाउद्दीनपुर, दौलतपुर ग्रन्ट 00438, 00503, 00557 राम सेवक, श्रीमती मलूका 103, 59मि, 886 135000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 12-03-2024
36 183009312023008818893 चाँदपुर 00068 चन्द्र प्रकास, हरीराम 386, 687 211000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 14-12-2023
37 183009312023008718893 महनुआ 00025, 00027, 00030 गज्जू 10, 115, 9 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-12-2023 14-12-2023
38 183009312023008518893 दौलतपुर ग्रन्ट 01010 श्रीमती रीना 592 70000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
39 183009312023008318893 नौडीहा 00014, 00015, 00034 बसन्त, बसन्त लाल 155, 193, 202 101000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
40 183009312023007718893 खरही भारी 00129 राम विचार 19, 42 139000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
41 183009312023008118893 भानपुर 00122 टहलू 495 44000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 21-11-2023 28-11-2023
42 183009312023007918893 राघवपुर 00046, 00087 बेचन 268, 280 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 09-11-2023 28-11-2023
43 183009312023007818893 खरही भारी 00129 राम विचार 19, 42 139000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-11-2023 28-11-2023
44 183009312023007618893 केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी 00019, 00022 अनिल कुमार 1222, 1296, 888 239000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-11-2023 25-11-2023
45 183009312023007518893 कूकनगर ग्रान्ट पूर्बी 00178, 01263, 01492 चन्‍द्रभान 6720, 6726क, 6735, 6750ख, 6892, 6951 484000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-11-2023 25-11-2023
46 183009312023007418893 सीताराम पुर ग 00755 श्रीमती चन्द्र किरण सिंह 2298मि. 797000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-11-2023 29-11-2023
47 183009312023007318893 खरही भारी, खोंझवा 00146, 00254 शिवशंकर 3, 4, 441 161000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 28-11-2023
48 183009312023007218893 खोंझवा 00017 दिलीप कुमार 485मि 353000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 28-11-2023
49 183009312023007018893 कूकनगर ग्रान्ट पूर्बी 01532 बलिराम 6969, 6971, 8563, 8601 201000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 02-11-2023 25-11-2023
50 183009312023006918893 बैजपुर 00125 महादेव 635, 680, 833 212000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 25-10-2023 28-11-2023
51 183009312023006818893 जलालपुर 00115 शिवकुमार 51 249000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 25-10-2023 28-11-2023
52 183009312023006718893 बकसरिया ग्रन्ट 00117, 00118 रामजीत 1131, 1362, 1372, 984 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 25-10-2023 17-11-2023
53 183009312023006518893 बकुई खुर्द 00009 केशरी प्रसाद 394 74000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 19-10-2023 28-11-2023
54 183009312023006418893 इटवा खुर्द 00008, 00037, 00038, 00113 आनन्द, आनन्द कुमार 161, 208, 212, 265 278000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-10-2023 17-11-2023
55 183009312023006318893 पिपरा इस्माइल 00371 शिवसहाय शर्मा 307, 491, 504 407000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-10-2023 19-11-2023
56 183009312023006218893 फरेन्दा खुर्द, रसूल पुर खान 00088, 00308 शुभकरन 185, 186, 215, 242 454000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-10-2023 17-11-2023
57 183009312023006118893 केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी 00037, 00039, 00040, 00903, 00904, 00908 अमरचन्द, अमर चन्द्र 2010., 2641मि., 2646, 3175ग, 3180, 4458., 4626, 4634क, 4636, 4784, 4791, 4872, 4890., 5134 413000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-10-2023 17-11-2023
58 183009312023006018893 कस्बा खास 00123, 00124 जगमोहन 1036, 843, 990 293000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-10-2023 17-11-2023
59 183009312023005818893 रसूल पुर खान 00022, 00048, 00177, 00281 शिवलाल, संध्या, संंध्या 156, 157, 233, 305, 306/1 233000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 05-10-2023 13-10-2023
60 183009312023005518893 मझौवा तोग 00331 श्रीमती अवतारी 892 121000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - फसलों को उगाना और कटाई करना 29-09-2023 13-10-2023
61 183009312023005118893 गाजीपुर 00304 वदीउलहसन 478 244000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-08-2023 21-08-2023
62 183009312023005018893 खिजिरपुर 00066, 00068 रामपियारे 61मि, 83मि., 97 564000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-08-2023 22-08-2023
63 183009312023004818893 रसूल पुर खान 00236 रामपाल 148, 231, 232 267000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-08-2023 06-09-2023
64 183009312023004618893 करनपुर 00155 श्रीमती प्रेमा देवी 11, 183. 437000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 08-08-2023 06-09-2023
65 183009312023004518893 बकुई खुर्द 00058, 00068, 00199 भगवत प्रसाद, भगवत प्रसाद पाठक 107, 127, 132, 133, 134, 40, 57 169000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-03-2023 18-06-2023
66 183009312023004418893 करनपुर 00005 केशवराम 84 206000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-03-2023 13-10-2023
67 183009312023004318893 भानपुर 00105 घनश्याम 515, 561 319000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-03-2023 18-06-2023
68 183009312023004218893 बभन गांव 00120 जुमाई 345, 492 237000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 23-03-2023 18-06-2023
69 183009312023004118893 पिपरा इस्माइल 00166, 00167 बेचूराम 822, 823, 852 445000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 13-10-2023
70 183009312023004018893 गाजीपुर 00025, 00206, 00207, 00391 वसीमरजा 263, 426, 430, 431, 710 163000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 13-10-2023
71 183009312023003918893 पिपरा इस्माइल, रसूल पुर खान 00154, 00345 हरिश्चंद्र लाल 117, 118 169000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 13-10-2023
72 183009312023003818893 जगन्नाथपुर ग्रिन्ट 00014, 00015, 00049 अम्बकेश्वर सिह 1594, 1594/1682, 1595, 1596, 1619 475000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 13-10-2023
73 183009312023003718893 बढ़या 00129, 00194, 00197, 00198, 00350, 00352, 00362, 00381 बाबूराम, बाबूराम 345, 581, 606, 658, 674, 683, 685, 687, 947 352000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 18-06-2023
74 183009312023003618893 दौलतपुर ग्रन्ट 00340 जोखू 726, 816 266000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-03-2023 18-06-2023
75 183009312023003518893 जगन्नाथपुर ग्रिन्ट 00385 सीताराम 1004, 391क, 693, 696, 999 367000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-03-2023 13-10-2023
76 183009312023003418893 जगन्नाथपुर ग्रिन्ट 00385 राम कुमार 1004, 391क, 693, 696, 999 367000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-03-2023 13-10-2023
77 183009312023003318893 कस्बा खास 00317, 00382, 00418, 00420 राजाराम 220., 315, 323ख, 323घ, 414, 439., 793, 799, 995, 996ख 191000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-03-2023 13-10-2023
78 183009312023003218893 जगन्नाथपुर ग्रिन्ट 00385 परशुराम 1004, 391क, 693, 696, 999 367000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-03-2023 13-10-2023
79 183009312023003118893 पिपरा इस्माइल 00118 नन्द लाल 919, 944 266000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-03-2023 18-06-2023
80 183009312023003018893 दौलतपुर ग्रन्ट 01136, 01180 सुरेन्द्र पाण्डेय 1060, 1079, 1297 226000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-03-2023 13-10-2023
81 183009312023002918893 अलीनगर, कुलहिया 00091, 00159, 00160 राजेन्द्र कुमार 109मि, 119, 176, 426 294000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-03-2023 03-07-2023
82 183009312023002818893 बभन जोत 00135, 00275, 00276, 00312, 00330 दिनेश कुमार 544, 546, 554, 567, 631, 701, 704/758, 718, 737 163000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-03-2023 13-10-2023
83 183009312023002718893 बभनी खुर्द 00063, 00064 जगन्नाथ प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद 12, 142, 149, 18क, 21 197000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 16-03-2023 13-10-2023
84 183009312023002618893 पिकौरा, बभन जोत, महनुआ 00132, 00160, 00302 रहमतउल्ला, रहमतुल्लाह 132, 154, 305, 484 384000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-03-2023 18-06-2023
85 183009312023002518893 खरही भारी 00088, 00194 राज कुमार सिंह 366, 367, 404, 435मि., 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 453 329000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 15-03-2023 22-08-2023
86 183009312023002418893 महुवापाकर 00312 रामकुबेर 927 61000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-02-2023 18-06-2023
87 183009312023002318893 बुक्कनपुर 00099 जोखू 352, 427 129000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-02-2023 13-10-2023
88 183009312023002218893 मझवा खास 00080 सुदामा देवी 503 195000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 28-02-2023 13-10-2023
89 183009312023002118893 केशवनगर ग्रन्ट पश्चिमी 00677, 00679, 02405 निलम यादव, नीलम यादव 1856ख, 4572ख, 5369 112000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-02-2023 18-06-2023
90 183009312023002018893 चन्द्रदीप 00140, 00141 गुरूप्रसाद 313, 322 71000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 22-02-2023 13-10-2023
91 183009312023001918893 बभन जोत 00251, 00252, 00253, 00254, 00296 लोकनाथ, लोक नाथ 331, 331/742, 372अ, 372व, 390, 439 300000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-02-2023 13-10-2023
92 183009312023001718893 केशवनगर ग्रान्ट पूर्बी 00107 सोहरता 4745, 4767मि. 259000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-02-2023 13-10-2023
93 183009312023001618893 बकवादरगाह 00082 मंसाराम 273 173000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-02-2023 13-10-2023
94 183009312023001518893 बकुई खुर्द 00045 राकेश कुमार 205, 341 170000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-02-2023 13-10-2023
95 183009312023001418893 अहिरौली 00082 मो.अकलीम 171, 436 467000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-02-2023 13-10-2023
96 183009312023001318893 अलीनगर 00212 दुखराम 192मि, 87 62000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 17-02-2023 03-07-2023
97 183009312023001218893 मन्नीजोत 00196 श्रीमती लालमुन्नीदेवी 101 126000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 14-02-2023 13-10-2023
98 183009312023001118893 बभनी खुर्द 00041, 00064 shrvan kumar pathak, श्रवण कुमार 107, 142, 149, 21 327000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 13-10-2023
99 183009312023001018893 फरेन्दा खुर्द, मझौवा तोग 00011, 00067, 00254, 00255 मो.जीनतुलहक, मो.जीनतुल हक 105, 116, 178, 181, 27 680000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 13-10-2023
100 183009312023000918893 भावपुर 00039 तुफेल अहमद 232, 97 194000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 13-02-2023 13-10-2023
101 183009312023000818893 अल्लीपुर 00265, 00523 SUSHEELA DEVI, श्रीमती सुशीला देवी 736, 742, 763 54925.00 TL/DL MINI DAIRY UNITS - पशु पालन 13-02-2023 18-06-2023
102 183009312023000718893 रसूल पुर खान 00024, 00194 अ. रउफ, अ.रऊफ 586मि., 589 163000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 10-02-2023 13-10-2023
103 183009312023000618893 मद्दौनानकार 00092, 00093, 00094, 00095 पतिराम 306, 353, 354, 358 440000.00 CASH CREDIT CROP LOAN (KCC) - खेती करना 07-02-2023 13-10-2023
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow