भूलेख - कृषि ऋण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Back
बैंक बन्धक डैशबोर्ड
State जिला तहसील
 
बैंक(आवेदन की स्थिति)
# कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष
M 938 928 10
D 1 1 0
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (<=1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 896 231 0 665
D 1 0 0 1
निबन्धन विभाग(आवेदन की स्थिति) (>1000000)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 32 11 0 21
D 0 0 0 0
 
 
तहसीलदार(आवेदन की स्थिति)
# प्राप्त आवेदन आवेदन (अग्रेषित) आवेदन (निरस्त) अवशेष
M 907 907 0 0
D 1 1 0 0
खतौनी पर अंकन की स्थिति
# प्राप्त आवेदन खतौनी पर अंकित अवशेष
M 907 907 0
D 1 1 0
कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
M 21
D 0
 
बैंक बंधक आवेदन रिपोर्ट ( जिला वार )
       मण्डल वार रिपोर्ट      तहसील वार रिपोर्ट      बैंक वार रिपोर्ट   

जनपद तहसील बैंक ब्रांच बैंक आवेदन निबन्धन विभाग(<=1000000) निबन्धन विभाग(>1000000) तहसीलदार खतौनी पर अंकित कुल अवशेष
(बैंक डिजिटल साईन - (खतौनी पर अंकित + निरस्त(SRO>1000000) + निरस्त(तहसील)))
कुल आवेदन डिजिटल साईन अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अग्रेषित निरस्त अवशेष प्राप्त आवेदन अंकित अवशेष
बैंक निबन्धन विभाग
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA MARTINGANJ-SURHAN, AZAMGARH 55 55 0 50 0 0 50 5 0 0 5 50 0 50 0 0 50 50 0 5
आजमगढ मार्टिनगंज PUNJAB NATIONAL BANK Ranipur Rajmo, AZAMGARH 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA JEOLI, AZAMGARH 17 17 0 15 1 0 14 2 0 0 2 15 0 15 0 0 15 15 0 2
आजमगढ मार्टिनगंज Axis Bank Sarai Meer, AZAMGARH 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
आजमगढ मार्टिनगंज State Bank of India PHULPUR(DISTT AZAMGARH), AZAMGARH 5 5 0 3 0 0 3 2 0 0 2 3 0 3 0 0 3 3 0 2
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank CHHAUK8068, AZAMGARH 139 135 4 134 11 0 123 1 0 0 1 134 0 134 0 0 134 134 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज HDFC BANK LTD Faizabad, AYODHYA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज Axis Bank Azamgarh, AZAMGARH 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank BHEERK8054, AZAMGARH 149 149 0 137 97 0 40 12 11 0 1 137 11 148 0 0 148 148 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज HDFC BANK LTD Gonda, GONDA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA RAHMATGANJ, AZAMGARH 6 6 0 5 0 0 5 1 0 0 1 5 0 5 0 0 5 5 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज Axis Bank Maqbool Alam, VARANASI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA GAMBHIRPUR, AZAMGARH 5 3 2 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank BARONK8034, AZAMGARH 58 58 0 58 10 0 48 0 0 0 0 58 0 58 0 0 58 58 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank DUBRAK8049, AZAMGARH 64 64 0 64 27 0 37 0 0 0 0 64 0 64 0 0 64 64 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA THEKMA, AZAMGARH 7 7 0 7 2 0 5 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Azamgarh District Cooperative Bank Ltd Thekma, AZAMGARH 11 10 1 10 1 0 9 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA CHAUKI-BARADAH, AZAMGARH 26 26 0 26 0 0 26 0 0 0 0 26 0 26 0 0 26 26 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज State Bank of India GAURABADSHAHPUR, JAUNPUR 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज State Bank of India SARAIMEER, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank RAMAPK8044, AZAMGARH 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Bank of Baroda saraimeer, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज CANARA BANK SARAIMEER, AZAMGARH 52 52 0 52 14 0 38 0 0 0 0 52 0 52 0 0 52 52 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA BHADEHARI, JAUNPUR 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank PUSHPK8005, AZAMGARH 32 32 0 32 8 0 24 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 32 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज PUNJAB NATIONAL BANK Saraimeer, Dist:Azamgarh, AZAMGARH 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank 8230-Jamuhai, JAUNPUR 11 10 1 10 1 0 9 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज State Bank of India LALGANJ, AZAMGARH 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA GORABADSHAHPUR, JAUNPUR 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA MANIKALAN, JAUNPUR 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA PHOOLESH, AZAMGARH 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank BARDAK8020, AZAMGARH 32 32 0 32 12 0 20 0 0 0 0 32 0 32 0 0 32 32 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Bank of Baroda nandav, AZAMGARH 81 81 0 81 0 0 81 0 0 0 0 81 0 81 0 0 81 81 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Bank of Baroda SARAIMEER, AZAMGARH 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank SARAMK8061, AZAMGARH 8 8 0 8 3 0 5 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8 8 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank GORAHK8035, AZAMGARH 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank SISWAK8067, AZAMGARH 52 52 0 52 1 0 51 0 0 0 0 52 0 52 0 0 52 52 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. PHOOLPUR, AZAMGARH 14 13 1 13 6 0 7 0 0 0 0 13 0 13 0 0 13 13 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Indian Bank THEKAMA, AZAMGARH 11 10 1 10 8 0 2 0 0 0 0 10 0 10 0 0 10 10 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज State Bank of India KUSHALGAON, AZAMGARH 25 25 0 25 1 0 24 0 0 0 0 25 0 25 0 0 25 25 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज PUNJAB NATIONAL BANK Phoolpur, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA PHULPUR, AZAMGARH 4 4 0 4 1 0 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 4 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज PUNJAB NATIONAL BANK Thekma Bazar, AZAMGARH 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज State Bank of India MOHAMMADPUR, AZAMGARH 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. LALGANJ, AZAMGARH 7 7 0 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 7 0 0 7 7 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज U. P. Sahkari Gram Vikas Bank Ltd. FARIHA, AZAMGARH 6 6 0 6 1 0 5 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 6 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA CHITTEPUR, AZAMGARH 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज Baroda U.P Bank 8220-Jaigahan, JAUNPUR 22 22 0 22 19 0 3 0 0 0 0 22 0 22 0 0 22 22 0 0
आजमगढ मार्टिनगंज UNION BANK OF INDIA SHRAIMEER, AZAMGARH 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0
 
Developed By National Informatics Center, UP State Unit, Lucknow