राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 195 गाजीपुर 00989 गाजीपुर Gazipur
2 195 गाजीपुर 00987 जखनियाँ Jakhania
3 195 गाजीपुर 01043 कासिमाबाद Kasimabad
4 195 गाजीपुर 00990 मुहम्मदावाद Mohammadabad
5 195 गाजीपुर 00988 सैदपुर Saidpur
6 195 गाजीपुर 01051 सेवराइ Sevrai
7 195 गाजीपुर 00991 जमानियां Zamania
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.