राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 184 सिद्धार्थनगर 00934 बाँसी Bansi
2 184 सिद्धार्थनगर 00936 डुमरियागंज Dumriaganj
3 184 सिद्धार्थनगर 00935 इटवा Itwa
4 184 सिद्धार्थनगर 00933 नौगढ Naugarh
5 184 सिद्धार्थनगर 00932 शोहरतगढ़ Shohratgarh
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.