राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 179 सुल्तानपुर 01058 बल्दीराय Baldirai
2 179 सुल्तानपुर 00916 जयसिंहपुर Jaisinghpur
3 179 सुल्तानपुर 00918 कादीपुर Kadipur
4 179 सुल्तानपुर 00917 लम्भुआ Lmbhua
5 179 सुल्तानपुर 00915 सदर Sultanpur
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.