राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 163 कानपुर देहात 00845 अकबरपुर Akbarpur
2 163 कानपुर देहात 00846 भोगनीपुर Bhognipur
3 163 कानपुर देहात 00844 डेरापुर Derapur
4 163 कानपुर देहात 01050 मैथा Maitha
5 163 कानपुर देहात 00843 रसूलाबाद Rasulabad
6 163 कानपुर देहात 00847 सिकन्दरा Sikandra
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.