राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 153 खीरी 00802 धौरहरा Dhaurahara
2 153 खीरी 00799 गोला Gola Gokaran Nath
3 153 खीरी 00801 लखीमपुर खीरी Lakhimpur Kheri
4 153 खीरी 01030 मितौली Mitauli
5 153 खीरी 00800 मोहम्मदी Mohammadi
6 153 खीरी 00797 निंघासन Nighasan
7 153 खीरी 00798 पलिया Palia
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.