राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर
Seq No District Census Code District Name (Hindi) Tehsil Census Code Tehsil Name (Hindi) Tehsil Name (English)
1 148 मैनपुरी 00777 भोगांव Bhogaon
2 148 मैनपुरी 01044 घिरोर Ghiror
3 148 मैनपुरी 00776 करहल Karhal
4 148 मैनपुरी 01033 किशनी Kishni
5 148 मैनपुरी 01054 कुरावली Kurawali
6 148 मैनपुरी 00775 मैनपुरी Mainpuri
Software Powered by
National Informatics Center, U.P. State Unit.